517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt
 • Geo-prospekt

  Badania podłoża gruntowego do celów projektowych

 • Geo-prospekt

  Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie

 • Geo-prospekt

  Monitoring i ochrona środowiska gruntowo-wodnego

 • Geo-prospekt

  Obsługa geologiczna i geotechniczna wykonawstwa robót budowlanych

 • Geo-prospekt

  Kartowanie geologiczne, geologiczno-inżynierskie, sozologiczne i hydrogeologiczne

 • Geo-prospekt

  Wody podziemne – monitoring, dokumentacje hydrogeologiczne

Geo-prospekt - badania geotechniczne

GEO-PROSPEKT

Realizujemy kompleksowe badania z zakresu geologii, geotechniki i ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Działamy w obszarze:

 • projektowania i wykonywania badań geologicznych i geotechnicznych podłoża gruntowego, robót geologiczno-wiertniczych i studziennych,
 • dokumentowania geotechnicznego i geologicznego (m.in. geologiczno-inżynierskiego, hydrogeologicznego, geośrodowiskowego, kartowania geologicznego, tektoniki i geologii strukturalnej),
 • ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (w ramach projektowania geotechnicznego),
 • rozpoznanie i monitoring zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego,
 • obsługi geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej budowy (badania i testy kontrolne jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych),
 • wykonywania specjalistycznych wierceń, odkrywek i rozpoznania istniejących konstrukcji (nawierzchnie drogowe, fundamenty bezpośrednie, itp.),
 • projektowania i monitoringu odwodnień budowlanych.

czytaj więcej +