517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt
 • Geo-prospekt

  Badania podłoża gruntowego do celów projektowych

 • Geo-prospekt

  Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie

 • Geo-prospekt

  Monitoring i ochrona środowiska gruntowo-wodnego

 • Geo-prospekt

  Obsługa geologiczna i geotechniczna wykonawstwa robót budowlanych

 • Geo-prospekt

  Kartowanie geologiczne, geologiczno-inżynierskie, sozologiczne i hydrogeologiczne

 • Geo-prospekt

  Wody podziemne – monitoring, dokumentacje hydrogeologiczne

Geo-prospekt - badania geotechniczne

GEO-PROSPEKT

Realizujemy kompleksowe badania z zakresu geologii, geotechniki i ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Działamy w obszarze:

 • projektowania i wykonania badań podłoża gruntowego, robót wiertniczych i studziennych,
 • dokumentowania geologicznego,
 • ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
 • prowadzenia monitoringu i rozpoznania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego,
 • wykonywania badań i testów kontrolnych jakości robót ziemnych,
 • wykonywania odkrywek i wierceń w istniejących konstrukcjach (nawierzchnie drogowe, fundamenty bezpośrednie),
 • monitoringu i dozoru odwodnień budowlanych, specjalistycznych robót geotechnicznych i głębokiego fundamentowania.

czytaj więcej +