517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Oferta

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi geologiczne, geotechniczne i monitoring środowiska dla budownictwa, planowania przestrzennego, rynku nieruchomości, rozpoznania wód podziemnych i złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowych oraz na potrzeby kartografii geologicznej, geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej i sozologicznej.

Obecnie działamy na rzecz pracowni projektowych, developerów, jednostek samorządu terytorialnego, zarządców obiektów infrastrukturalnych i nieruchomości, project-managerów, wykonawców inwestycji oraz klientów indywidualnych potrzebujących fachowego rozpoznania geologicznego, środowiskowego oraz doradztwa w zakresie geotechniki. Nasza współpraca z klientami indywidualnymi obejmuje m.in. wykonywanie badań podłoża dla projektów domów jednorodzinnych, sporządzania dokumentacji  i ekspertyz technicznych oraz pomocy formalno-prawnej przy realizacji inwestycji.

Zakres naszej oferty skierowany jest także do firm i instytucji prowadzących pokrewne badania i analizy.

Gwarantujemy rzetelną i szybką realizację powierzonych nam zadań.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z głównymi kierunkami naszej oferty.

 autor: PS