517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

O nas

Wykonujemy kompleksowe badania z zakresu geologii, geotechniki i ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Działamy w obszarze:

 • projektowania i wykonywania badań geologicznych i geotechnicznych podłoża gruntowego, robót geologiczno-wiertniczych i studziennych,
 • dokumentowania geotechnicznego i geologicznego (m.in. geologiczno-inżynierskiego, hydrogeologicznego, geośrodowiskowego, kartowania geologicznego, tektoniki i geologii strukturalnej),
 • ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (w ramach projektowania geotechnicznego),
 • rozpoznanie i monitoring zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego,
 • obsługi geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej budowy (badania i testy kontrolne jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych),
 • wykonywania specjalistycznych wierceń, odkrywek i rozpoznania istniejących konstrukcji (nawierzchnie drogowe, fundamenty bezpośrednie, itp.),
 • projektowania i monitoringu odwodnień budowlanych.

Do realizacji powierzonych nam zadań wykorzystujemy zdobytą wiedzę, doświadczenie oraz dobrą komunikację z uczestnikami procesu inwestycyjnego i współpracownikami.
Nasz zespół złożony jest z doświadczonych specjalistów w zakresie projektowania, wykonywania i dokumentowania badań, w tym:

 • projektanci badań i dokumentatorzy: geolodzy inżynierscy i hydrogeolodzy, 
 • projektant-geotechnik, 
 • ekspert w zakresie ocen geośrodowiskowych, 
 • geolodzy dozoru wierceń badawczych, 
 • doświadczeni technicy-wiertnicy,
 • laborant.

Współpracujemy ponadto z laboratoriami w zakresie gruntoznawstwa, badań geośrodowiskowych (geochemicznych), w tym posiadającymi akredytowane metody badawcze.

Zapewniamy dzięki temu fachowe rozpoznanie modelu budowy geologicznej, modelu geotechnicznego i parametryzacji podłoża gruntowego

Ofertę kierujemy do inwestorów, projektantów i innych podmiotów przygotowujących i realizujących inwestycje, a także do klientów indywidualnych oraz innych firm i instytucji prowadzących pokrewne badania i analizy. Nasze usługi geologiczne i geotechniczne wykorzystywane są między innymi dla potrzeb:

 • projektowania i wykonawstwa nowych inwestycji budowlanych,
 • planowania przestrzennego,
 • kartografii geologicznej, geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej i sozologicznej,
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych,
 • ekspertyz dotyczących istniejących obiektów budowlanych,
 • ujęć wód podziemnych,
 • złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej,
 • innych celów dokumentowania budowy geologicznej.

  Zapraszamy do współpracy.

autor: PS