517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Dokumentacje dla budownictwa

Specjalizujemy się w opracowywaniu szeregu dokumentacji wynikowych standardowo wymaganych przez przepisy prawa w ramach realizacji Inwestycji budowlanych.

Określamy warunki geologiczno-inżynierskie i geotechniczne podłoża obiektów kubaturowych, nawierzchni drogowych o różnych kategoriach ruchu czy innych obiektów infrastrukturalnych.

Prowadzimy analizy, dokumentowanie i raportowanie w związku z wymogami środowiskowymi dla planowanej budowy obiektów budowlanych, transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych czy na potrzeby istniejących obiektów oraz dla projektowania działań rekultywacyjnych. 

Określamy uwarunkowania techniczne i  formalne dla przedsięwzięć zmieniających naturalne stosunki wodne.

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką wymienionych niżej dokumentów:

Nasze dokumentacje dla budownictwa odpowiadają standardom aktualnych norm krajowych i zagranicznych a także wymogom obowiązujących przepisów prawa budowlanego, prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i powiązanych aktów wykonawczych.

Dlatego w ramach zlecanych nam opracowań zapewniamy również profesjonalną obsługę formalno-prawną oraz pozyskanie stosownych decyzji administracyjnych (uzgodnienia i zatwierdzenia naszych dokumentacji przez organy administracji publicznej).

Zapraszamy do współpracy !

autor: PS