517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Realizacje

Wykonaliśmy około 1000 opracowań i projektów z dziedziny geologii, geotechniki i ochrony środowiska.
Są to głównie dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje badań podłoża gruntowego, opinie geotechniczne oraz dokumenty z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego. Uczestniczymy również w procesie projektowania geotechnicznego jako doświadczeni eksperci w ocenie właściwości fizycznych i mechanicznych ośrodka gruntowego, ich zmian w czasie oraz oddziaływań od obiektów budowlanych.

 

Wykonane przez nas badania i opracowania wynikowe dotyczyły:
– inwestycji developerskich i biurowych,
– obiektów szkolnych,
– hal magazynowych i produkcyjnych,
– obiektów sportowych,
– domów jednorodzinnych,
– dróg publicznych,
– obiektów handlowo-usługowych,
– gazociągów, sieci wodnokanalizacyjnych,
– stacji pomiarowych,
– odprowadzenia wód do gruntu,
– przebudowy urządzeń wodnych,
– naruszania naturalnych stosunków wodnych,
– projektowania i wiercenia studni, piezometrów,
– obsługi geologicznej robót budowlanych,
– obsługi formalno-prawnej w zakresie zatwierdzeń dokumentacji.

Poniżej prezentujemy główne dziedziny naszej specjalizacji z podaniem specyfiki dotychczasowych realizacji.