517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Budynki mieszkalne, biurowe, użyteczność publiczna

Wykonaliśmy ponad 50 opracowań na potrzeby projektów budynków kubaturowych. Badania zlokalizowane były na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Wśród nich największą część stanowią badania i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje badań podłoża gruntowego i opinie geotechnicze dla:

  • inwestycji developerskich
  • budynków biurowych
  • obiektów szkolnych
  • domów jednorodzinnych
  • obiektów handlowo-usługowych

Badania dla zrealizowanych budynków wielokondygnacyjnych dotyczyły w większości fazy projektów architektoniczno-budowlanych i wykonawczych, częściowo również faz koncepcyjnych. Mamy doświadczenie w projektowaniu badań geologiczno-inżynierskich dla posadowienia bezpośredniego oraz głębokiego fundamentowania. Projekty z naszym udziałem w zakresie geotechniki sfinalizowane zostały uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zakończone fazą wykonawczą.

 autor: PS

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wykazu naszych realizacji i referencji.