517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Infrastruktura krytyczna

Mamy duże doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów geotechnicznych, badań podłoża gruntowego i innych opracowań na potrzeby obiektów infrastrukturalnych takich jak:

  • gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia,
  • sieci i przyłącza wodociągowe, ujęcia wód podziemnych,
  • cieci i przyłącza kanalizacyjne,
  • cieci i przyłącza ciepłownicze,
  • stacje redukcyjno pomiarowe,

Badania zlokalizowane były na terenie województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i lubelskiego. Dotyczyły przeważnie fazy projektów budowlanych i wykonawczych, przy czym w fazie wykonawczej nasi specjaliści prowadzili nadzór geotechniczny nad robotami ziemnymi szeregu obiektów liniowych.

 autor: PS

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wykazu naszych realizacji i referencji.