517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Monitoring i ochrona środowiska

Monitoring i ochrona środowiska gruntowo-wodnego obejmuje zadania związane z takimi realizacjami jak: 

Każde powierzone nam zadanie traktujemy indywidualnie biorąc pod uwagę różną skalę przedsięwzięć i związanych z nimi wymogów prawnych oraz oczekiwania klientów. Większość wymienionych procedur wymaga specjalistycznej i interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu geologii, hydrogeologii, hydrologii, inżynierii środowiska i budownictwa oraz bardzo dobrej znajomości aktualnego stanu przepisów prawnych.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony szczegółowymi informacjami techniczno-formalnymi zapraszamy do zapoznania się z bazą wiedzy oraz do kontaktu telefonicznego.

autor: PS