517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Rozsączanie wody do gruntu

W ramach inwestycji branży architektonicznej, drogowej, sanitarnej i instalacyjnej wykonaliśmy szereg  specjalistycznych badań podłoża określających możliwości odprowadzenia wód opadowych i ścieków do gruntu m.in. w systemach studni chłonnych i zbiorników retencyjno-rozsączających.

Do tych celów najczęściej stosowane są:

  • badania polowe gruntoznawcze, w tym najczęściej wiercenia,
  • badania laboratoryjne gruntoznawcze, w tym analizy granulometryczne,
  • badania polowe współczynnika filtracji
  • inne badania zalecane przez producenta danego systemu rozsączania wód lub w zależności od skali inwestycji.

Projekty z naszym udziałem w zakresie geotechniki zakończyły się uzyskaniem stosowanych decyzji i uzgodnień dotyczących systemów rozsączania a wykonane urządzenia działają bez zarzutu zgodnie z założeniami projektowymi.

 autor: PS

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wykazu naszych realizacji i referencji.