517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Hale magazynowe i produkcyjne

Wykonaliśmy szereg kompleksowych badań geologiczno-inżynierskich dla hal magazynowych i produkcyjnych w konstrukcjach żelbetowych i stalowych przeważnie posadowionych na stopach i ławach fundamentowych. Zrealizowane budynki złożone są z głównych powierzchni użytkowych i części socjalno-biurowych.

Dokumentacje wynikowe realizowanych budynków hal dotyczyły fazy projektów architektoniczno-budowlanych i wykonawczych. Nasze badania zlokalizowane były na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i lubelskiego. 

Projekty sfinalizowane zostały uzyskaniem pozwolenia na budowę i są w fazą wykonawczej.

 autor: PS

Zapraszamy do kontak

tu w celu uzyskania wykazu naszych realizacji i referencji.