517 115 475    509 959 566
www.facebook.com/geoprospekt

Obiekty sportowe

Mamy na swoim koncie szereg realizacji związanych z projektowaniem obiektów sportowych:

  • hal sportowych,
  • boisk,
  • bieżni,
  • ciągów pieszo-jezdnych obiektów sportowych,
  • placów manewrowych i parkingów obiektów sportowych.

Nasza firma w ramach tych realizacji wykonała kompleksowe badania geologiczne i geotechniczne oraz opracowała dokumentacje badań podłoża gruntowego.

Dla wybranych projektów opracowaliśmy ponadto ekspertyzy chłonności podłoża dla budowy drenażu i systemu rozsączania wód opadowych do gruntu wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych.

Projekty z naszym udziałem w zakresie geotechniki i  obsługi formalno-prawnej sfinalizowane zostały uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zakończone fazą wykonawczą.

 autor: PS

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wykazu naszych realizacji i referencji.